• Aşkınız İçin Vazgeçmeyin

  Bazen, yıldızları süpürürsün farkında olmadan. Güneş kucağındadır. Bilemezsin. Bir çocuk gözlerine bakar. Arkan dönüktür. Yüreğinde kuruludur orkestra. Duymazsın. Koca bir sevdadır yaşamakta olduğun. Anlamazsın. Uçar gider. Koşsan da tutamazsın! İşte aşk böyledir. Gerçekten vazgeçtiğinizde, yani sevmediğinizde kolaydır. Vazgeçtim diyip günlerce düşünerek kendinize acı çektirmekten başka birşey yapmazsınız. Aşkınızda vazgeçmeyin, herzaman bir yol vardır. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 • Sevgili İçin Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

  Eşini veya sevgilisini terk etmiş birinin itaatlı bir şekilde dönmesi için bu duayı yazıp yazdığını havaya asarsan,en kısa zamanda döner.
  Yazılacak olan dua budur:
  Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

 • Aşk Büyüsü Kime Yapılır

  Aşık olduğunuz, sizi sevmesini, sizinle birlikte olmasını, size derin bir aşk ile bağlanmasını istediğiniz kişiye yapılır ve çok etkilidir. Tek yapmanız gereken bizimle iletşime geçmek. Daha detaylı bilgi için iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

 • Karşılıklı Aşk Yaşamak İçin

  Aşk çok basit ama bir okadar da karmaşık bir duygudur. Her insan ömründe aşık olmuştur aşkı tadmıştır. Acısıyla tatlısıyla herkesin hatırında birşeyler vardır. Aşık olupta karşılık bulamayan insan için ondan daha büyük bir acı, daha büyük bir kalp kırıklığı yoktur. Kimi insan aşkı için canını bile verecek noktaya gelir. Eğer sizinde karşılık bulamadığınız aşkınız var ise iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

 • Etkili Aşk Büyüsü Yapan Medyum

  Sevdiğinizi aşık olduğunuz ve hala unutamadığınız eski sevgiliniz, eski eşiniz veya aşık olmasını istediğiniz herhangi birinin size aşık olması için yapılan uygulamalardır. Aşk vefki diye de bilinir. Hazırlanması bir hafta sürer ve medyum aracılığı ile yapılır. Bilinen en etkili tılsımdır. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

 • Uzaktaki İnsanı Kendime Nasıl Aşık Ederim

  Uzaktaki İnsanı kendinize bağlamak ve delice aşık etmek için vefk tılsımı yazılır. Vefk tılsımı bilinen en güçlü uygulamalardandır. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek profosyonel yardım alabilirsiniz.

 • Aşk Büyüsü Yapmak İçin Gerekenler

  Bismillahirrahmanirrahim

  Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,
  ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
  sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad
  Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente

  hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün
  Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
  Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

 • Sevdiğim İçin Aşk Büyüsü Nasıl Olur

  Konuşmak susmanın kokusudur. Ya sus, git, ya konuş, gel, ortalarda kalma.
  Yalan korkaklığın tortusudur. Dürüst kaba ol, eğreti saygılı olma. Şüphesiz ki ilişki yaşarken en önem verilmesi gereken konu dürüstlüktür. Dürüst olunmayan bir ilişki asla yürümez. Yürüsede mutlu etmez. Bu gibi sorunları ortadan kaldırmanın yolları vardır elbet ama ne kadar etkilidir ya da ne kadar süre etkilidir. Bizim sunduğumuz yöntem kalıcı bir uygulamadır. Sevdiğinizle nasıl mutlu olacağınız merak ediyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

 • Bana Aşık Olsun Diye Büyü

  SEVDİĞİNİN RÜYASINA GİRİP ONU HOR VE ZELİL ETMEK GELMEYE MECBUR EDİP, MURADINA ERMEK İÇİN: Pazartesi gece yarısından sonra 1 YASİN OKUYUP HER MÜBİNDE 313-KERE YA WAHİDÜL BAKİ A.C. OKU [KÖTÜYE VEYA HARAMA KULLANANLARA HAKKIMIZ HELAL DEĞİLDİR] YER SAKİN VE SESSİZ OLMALI YARI KARANLIK LOŞ [MİSAL BİR MUM VEYA GECE LAMBASI] IŞIĞINDA OLSUN.
  Gusül edip pak ve halvet (temiz ve boş) bir yerde 2 rekat namaz kıl
  Ondan sonra 500 kere bu duayı okuya
  La ilahe illallahur rauf. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

 • Sevdiğim Bana Aşık Olmalı

  Cuma gecesi bu tılsımı yazıp, yine cuma gecesi kızgın ateşe atarsan istediğin kimse sana aşkla gelir.
  و القيت عليك محبة منى