• Aşık Etmek İçin Denenmiş Yöntemler

  Bir kağıda iki adet resim çizilir. Yada sevmesi

  istenen kişilerin resmi yan yana konur. Veya

  çamur yahut balmumundan bir kız ve bir erkek

  heykeli yapılır.Resimlerin veya heykellerin göğüs

  hizasına erkek ve kızın adları ana adları ile

  beraber yazılır. Resimler bir daire içine alınıp

  1000 defa ya vedüd denip her defasında sıcak

  nefesle hu diye üflenir. Ve sonunda dua edilip bu

  resimler yüksekçe bir yere görünecek şekilde

  asılır. Altınada ey Allah’ın mahlukatı. Bunlar

  birbirine sevdalıdır yazılır.

  Gelen Aramalar:

  • ak etmek iin denenmi bir usul
  • aşık etmek için denenmiş bir usul
  • ak etmek iin denenmi bir usul hocamsr
  • aşık etmek için denenmiş bir usul hocamsır
  • ASKCUN DENENMIS BIR USUL
 • Sevgiliye Aşk Büyüsü Nasıl Olur

  Matlubun yanına varmadan evvel 19

  defabismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyun

  kayyumun hakemün adlün kuddüsün anetil

  vücuhu lil-hayyil- kayyum okunup matlubun

  yanına varınca yüzüne karşı sıcak nefesle üflenir.

  Okuma ile üfleme arasında konuşma ve uzun

  yolculuk, veya başka bir meşguliyet olmamalıdır.